ulica Zgierska 147, Łódź

powiązane treści

Fotografia Wacława Łukaszewicza przedstawia część zabudowań i fragment pomnika – iglicy stanowiącą część Mauzoleum na Radogoszczu, mieszczącym się na terenie dawnej fabryki Samuela Abb...

więcej

Fotografia Wacława Łukaszewicza przedstawia część zabudowań i  pomnik – iglicę stanowiącą część Mauzoleum na Radogoszczu, mieszczącym się na terenie dawnej fabryki Samuela Ab...

więcej

Fotografia Wacława Łukaszewicza przedstawia część zabudowań i  pomnik – iglicę stanowiącą część Mauzoleum na Radogoszczu, mieszczącym się na terenie dawnej fabryki Samuela Ab...

więcej

Fotografia Wacława Łukaszewicza przedstawia część zabudowań i  pomnik – iglicę stanowiącą część Mauzoleum na Radogoszczu, mieszczącym się na terenie dawnej fabryki Samuela Ab...

więcej

Fotografia Wacława Łukaszewicza przedstawia część zabudowań  stanowiących część Mauzoleum na Radogoszczu, mieszczącym się na terenie dawnej fabryki Samuela Abbego u zbiegu ulic Zgierskiej i ...

więcej
w pobliżu
Szukaj
zobacz również

Nieistniejące już Zakłady Pafino na ul. Dąbrowskiego, które zostały wyburzone w 2004 roku, pomimo wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytków. W skład zabudowań wchodziła wieża wodna, komin i zabudowa fabryc...

więcej

Widok z Placu Komuny Paryskiej na Kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. Kościół oddano wiernym w 1875 r. (wtedy pw. Św. Jakuba).  Wybudowany według projektu Franciszka Tournelle'a. T...

więcej
Logo portalu Miastograf

Logo Stowarzyszenia Topografie Logo Muzeum Miasta Łodzi Logo Narodowego Instytutu Dziedzictwa Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Logo Łódź Kreuje

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa