Łódzkie historie mówione

Historia ludzkiego życia, żywa pamięć poszczególnych osób zachowuje w sobie to, co często umyka podręcznikom historii opartym na oficjalnych dokumentach. Wspomnienia odchodzą w niebyt wraz z ich posiadaczami. Stowarzyszenie Topografie próbuje ocalić okruchy tej prywatnej historii Łodzi poprzez gromadzenie historii mówionych, czyli nagrywanie i opracowywanie osobistych wspomnień, przeżyć i opinii łodzian.

Metoda historii mówionej opiera się na trzech podstawowych założeniach:
1) historyczną wartość ma wszystko, co się wydarzyło,
2) każdy z nas ma ważną historię do opowiedzenia, być możne tylko o tym nie wie
3) historią jest to, co się przeżyło (a więc nie tylko fakt, ale także emocjonalny do niego stosunek, interpretacja, rozumienie w kontekście reszty historii)

Stowarzyszenie Topografie pracę z historiami mówionymi rozpoczęło wiosną 2011 roku. Od tego czasu we współpracy z Katedrą Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego zrealizowaliśmy kilka projektów, które zaowocowały nagraniem około 100 wywiadów.

Efekty tych działań staramy się sukcesywnie udostępniać na portalu Miastograf.pl:

 • POWIEDZIEĆ MIASTO - łódzkie historie mówione
  wywiady z najstarszymi mieszkańcami Łodzi

 • ŁÓDŹ AKADEMICKA W BIOGRAFIACH
  początki Uniwersytetu Łódzkiego - zbieraliśmy historie pierwszych absolwentów i profesorów (partner: Uniwersytet Łódzki)

 • ŁÓDZCY RZEMIEŚLNICY
  ginące zawody - dokumentacja zakłady rzemieślnicze i rozmawialismy z osobami wykonującymi unikatowe prace (dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

 • ŻYCIE DZIEŁEM
  o elitach kulturotwórczych Łodzi - postaci, których życie, praca i twórczość były trwale związane z budowaniem kultury miasta

Przeglądaj materiały łódzkich historii mówionych

Logo portalu Miastograf

Logo Stowarzyszenia Topografie Logo Muzeum Miasta Łodzi Logo Narodowego Instytutu Dziedzictwa Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Logo Łódź Kreuje

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa