Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisów Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich Topografie

Obowiązuje od dnia 1.07.2019

Serwis Miastograf.pl oraz pozostałe serwisy, których właścicielem jest Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie, zbierają i przetwarzają dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tych danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

Definicje

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 56, lok. 4u, 90-105 Łódź, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279476 , NIP: 7282677012, REGON: 100372655 - dalej nazywane Stowarzyszeniem Topografie

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Serwis – Serwis internetowy, którego właścicielem jest Stowarzyszenie Topografie, a którego dotyczy niniejsza Polityka Prywatności.

Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności. Dotyczy ona wszystkich serwisów, których właścicielem jest Stowarzyszenie Topografie.

A. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

1. Korzystanie z Serwisu

Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik, Stowarzyszenie Topografie przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

  • analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Stowarzyszenia Topografie polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;
  • wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu.

2. Formularze kontaktowe

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane Osobowe podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych są przetwarzane:

  • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Stowarzyszenia Topografie polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, byśmy mogli doskonalić jego funkcjonalności.

3. Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Stowarzyszenie Topografie świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

  • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  • w przypadku kierowania do Ciebie treści informacyjnych i marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Stowarzyszenia Topografie w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Stowarzyszenia Topografie polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności (np. kliknięcie w link zamieszczony w treści e-maila) w celu doskonalenia treści i formy newslettera;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Stowarzyszenia Topografie.

4. Darczyńcy

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe osób, które zadeklarowały wspierać nas finansowo wypełniając formularz na stronie. Dane, jakie zbieramy to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny.

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

  • w celu przetworzenia i zaksięgowania płatności – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  • w celu przesłania, bezpłatnych publikacji i innych form podziękowania - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

B. COOKIES

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies zapisywane przez serwisy internetowe Stowarzyszenia Topografie wykorzystywane są wyłącznie w celu umożliwienia działań administracyjnych (logowanie się do zaplecza redakcyjnego) oraz gromadzenia danych statystycznych o popularności i sposobie wykorzystania stron Stowarzyszenia Topografie (m.in. adres IP, konfiguracja przeglądarki, informacje o klikniętych odnośnikach czy długości odwiedzin na poszczególnych stronach).

2. Wykorzystujemy cookies do logowania się do administracji stron zarządzanych przez Stowarzyszenia Topografie (PHPSESSID) oraz w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA). Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics oraz szczegółową dokumentacją cookies Google Analytics. Jeśli nie chcesz, by Twoje dane były zbierane przez Google Analytics, zastosuj blokujący dodatek Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies pochodzą z serwisu YouTube (opisane są w polityce prywatności). Zarówno Analytics, jak i YouTube mogą używać plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat korzystania ze strony lub aplikacji, jednak bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Wbudowane w strony Stowarzyszenia Topografie wtyczki serwisów społecznościowych również przesyłają do tych serwisów pewne informacje, zgodnie z zasadami określonymi w ich politykach prywatności (Facebook, Instagram).

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Wymaga to prostej konfiguracji przeglądarki internetowej. Zobacz, jak zmienić ustawienia cookies:

a) w przeglądarce Internet Explorer,

b) w przeglądarce Mozilla Firefox,

c) w przeglądarce Chrome,

d) w przeglądarce Opera,

e) w przeglądarce Safari

W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

C. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

Masz prawo do:

1. dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

3. przenoszenia Danych.

4. wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

D. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

E. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

F. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przetwarzania Danych Osobowych niezalogowanych użytkowników to czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie. Google Analytics przechowuje danych o użytkownikach i zdarzeniach na stronach Stowarzyszenia Topografie przez 26 miesięcy.

2. W przypadku danych pochodzących bezpośrednio od użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych przez Stowarzyszenia Topografie, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika.

G. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Stowarzyszenia Topografie.

We wszystkich sprawach w tym w związanych z danymi osobowymi, można się z nami skontaktować telefonicznie, listowo lub za pomocą poczty elektronicznej.

Dane teleadresowe Stowarzyszenia Topografie:

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
ul. Piotrkowska 56
90-105 Łódź
stowarzyszenie@topografie.pl

H. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.

Logo portalu Miastograf

Logo Stowarzyszenia Topografie Logo Muzeum Miasta Łodzi Logo Narodowego Instytutu Dziedzictwa Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Logo Łódź Kreuje

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa