Sadzonki klonów kulistych przed posadzeniem.

więcej

Kamienica Zygmunta Dejczmana zwana też kamienicą Heimanów (dawny adres Promenada 49).

więcej

Zabawna naklejka nad przyciskiem do włączania świateł.

więcej

Stare meble w wyburzanych posesjach między ulicami Mazurską i Malczewskiego (Chojny). Lata 70.

więcej

Remont ul. Piotrkowskiej.

więcej

Transparenty z napisami: „ZPP Lenora”, „Czy głodne dzieci to cel socjalizmu?”, „Nie chcemy jeść kartek”. Marsz głodowy zorganizowany przez NZZS Solidarność Ziemi Łódzkiej, ul. Piotrkowska przy ul. Tra...

więcej

Widok podwórza i kamienicy przy ul. Narutowicza 7.

więcej

Ul. Zachodnia - rozbiórka kamienic po parzystej str. ulicy. Widok w str. ul. Więckowskiego.

więcej

Wnętrze w wyburzanych posesjach między ulicami Mazurską i Malczewskiego (Chojny). Lata 70.

więcej

Blok między ulicami Mazurską i Malczewskiego na Chojnach, wyburzenia starych budynków. Lata 70.

więcej

Blok między ulicami Mazurską i Malczewskiego na Chojnach, wyburzenia starych budynków. Lata 70.

więcej

(…) potem pisali o tym w Łodzi nie tak dawno temu, takie jakieś teksty rozrachunkowe były, że ta Honoratka, to równocześnie była zbiorowiskiem agentów UB i SB, i dlatego mogła przetrwać czasy jako kaw...

więcej
albumy
Logo portalu Miastograf

Logo Łódź Czterech Kultur Logo Stowarzyszenia Topografie Logo Muzeum Miasta Łodzi Logo Muzeum Historii Polski Logo Patriotyzm Jutra Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano w ramach stypendium „Aktywność obywatelska” (2015)
Sfinansowano ze Środków MHP w ramach programu Patriotyzm Jutra (2014)