wspomina

Krzysztof Jażdżewski

ur. 27.11.1938

BIOGRAFIA

Prof. dr hab. Krzysztof Henryk Jażdżewski - Syn znanego archeologa, Konrada Jażdżewskiego. Polski uczony, związany z Katedrą Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ. Specjalista w dziedzinie hydrobiologii i oceanobiologii, szczególnie zajmujący się fauną polarną. Specjalista w zakresie morfologii, taksonomii, biologii i ekologii skorupiaków. Swoje badania skupił przede wszystkim na skorupiakach obunogich (Amphipoda), żyjących w wodach europejskich i w Oceanie Południowym. Szczególnie ceniony za prace poświęcone faunie antarktycznej i gatunkom inwazyjnym w wodach europejskich. Studia biologiczne (1955-60) i od 1960 r. praca na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1983-90 i 1993-94 kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, od 1983 kierownik Zakładu Biologii Polarnej i Oceanobiologii w tej Katedrze, 1981-84 dyrektor Instytutu Biologii Środowiskowej UŁ, 1990-96 prorektor d/s nauki UŁ. 1967: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia i biologia morza), Uniwersytet Łódzki (Malacostraca Zatoki Puckiej) 1975: habilitacja w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia), Uniwersytet Łódzki (Morfologia, taksonomia i występowanie w Polsce kiełży z rodzajów Gammarus Fabr. i Chaetogammarus Mart. (Crustacea, Amphipoda).) Od 1989: profesor zwyczajny. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Zoologii oraz zastępcy przewodniczącego Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk. Uczestnik wielu wypraw naukowych: 1973-74 III Wyprawa Polskich Biologów na Antarktydę, 1975-76 I Polska Antarktyczna Morska Ekspedycja Badawcza, 1978 Ekspedycja Klubu Płetwonurków Tryton pod patronatem UŁ – „Karaiby 78” - Meksyk, Kuba, 1981 międzynarodowa ekspedycja antarktyczna BIOMASS-FIBEX, 1988 XII Polska Wyprawa Antarktyczna do Stacji im. H. Arctowskiego, 1993-94 XVII Polska Wyprawa Antarktyczna do Stacji im. H. Arctowskiego, 1997 Ekspedycja Arktyczna do Kongsfjorden, Spitsbergen, 2003 Ekspedycja Arktyczna do Hornsundu i Kongsfjorden, Spitsbergen, 2007 Polska Ekspedycja Antarktyczna. Za wybitną działalność naukową został wielokrotnie odznaczony. Członek wielu towarzystw naukowych w kraju i na świecie oraz wielu Rad Naukowych. Od 2000 Członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, od 1986 redaktor naczelny kwartalnika "Polish Polar Research", od 1982 przewodn. rady redakcyjnej serii "Fauna słodkowodna Polski", od 1998 członek rady redakcyjnej kwartalnika „Oceanologia”; 1997-04 delegat narodowy w European Scientific Diving Committee E.S.F., od 1996 z-ca delegata narodowego w Scientific Committee on Antarctic Research. Autor ok. 160 publikacji i ok. 120 haseł encyklopedycznych., kilkudziesięciu recenzji profesur i habilitacji. Wykształcił ponad 100 magistrów, wypromował 9 doktorów nauk biologicznych. Źródła: http://invertebrates.uni.lodz.pl/?page_id=282 http://www.planetaocean.pl/Krzysztof-Jazdzewski.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Ja%C5%BCd%C5%BCewski

inni rozmówcy
Szukaj
zobacz również

Pracownice ZPB. im. Sz. Harnama „Rena-Kord” podczas marszu głodowego zorganizowanego przez przez NZZS Solidarność Ziemi Łódzkiej. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, sygn...

więcej

Poszłam na - to skierowali mnie tam z działu kadr - na cerownię, tam było dużo tak młodzieży, uczyć się jako cerowaczka. No i fajnie było.To właśnie taki surowy materiał przychodził i tam się właśnie,...

więcej
Logo portalu Miastograf

Logo Stowarzyszenia Topografie Logo Muzeum Miasta Łodzi Logo Muzeum Historii Polski Logo Patriotyzm Jutra Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Logo Łódź Kreuje

Zrealizowano w ramach stypendium „Aktywność obywatelska” (2015)
Sfinansowano ze Środków MHP w ramach programu Patriotyzm Jutra (2019)
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (2018)