wspomina

Krzysztof Jażdżewski

ur. 27.11.1938

BIOGRAFIA

Prof. dr hab. Krzysztof Henryk Jażdżewski - Syn znanego archeologa, Konrada Jażdżewskiego. Polski uczony, związany z Katedrą Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ. Specjalista w dziedzinie hydrobiologii i oceanobiologii, szczególnie zajmujący się fauną polarną. Specjalista w zakresie morfologii, taksonomii, biologii i ekologii skorupiaków. Swoje badania skupił przede wszystkim na skorupiakach obunogich (Amphipoda), żyjących w wodach europejskich i w Oceanie Południowym. Szczególnie ceniony za prace poświęcone faunie antarktycznej i gatunkom inwazyjnym w wodach europejskich. Studia biologiczne (1955-60) i od 1960 r. praca na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1983-90 i 1993-94 kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, od 1983 kierownik Zakładu Biologii Polarnej i Oceanobiologii w tej Katedrze, 1981-84 dyrektor Instytutu Biologii Środowiskowej UŁ, 1990-96 prorektor d/s nauki UŁ. 1967: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia i biologia morza), Uniwersytet Łódzki (Malacostraca Zatoki Puckiej) 1975: habilitacja w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia), Uniwersytet Łódzki (Morfologia, taksonomia i występowanie w Polsce kiełży z rodzajów Gammarus Fabr. i Chaetogammarus Mart. (Crustacea, Amphipoda).) Od 1989: profesor zwyczajny. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Zoologii oraz zastępcy przewodniczącego Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk. Uczestnik wielu wypraw naukowych: 1973-74 III Wyprawa Polskich Biologów na Antarktydę, 1975-76 I Polska Antarktyczna Morska Ekspedycja Badawcza, 1978 Ekspedycja Klubu Płetwonurków Tryton pod patronatem UŁ – „Karaiby 78” - Meksyk, Kuba, 1981 międzynarodowa ekspedycja antarktyczna BIOMASS-FIBEX, 1988 XII Polska Wyprawa Antarktyczna do Stacji im. H. Arctowskiego, 1993-94 XVII Polska Wyprawa Antarktyczna do Stacji im. H. Arctowskiego, 1997 Ekspedycja Arktyczna do Kongsfjorden, Spitsbergen, 2003 Ekspedycja Arktyczna do Hornsundu i Kongsfjorden, Spitsbergen, 2007 Polska Ekspedycja Antarktyczna. Za wybitną działalność naukową został wielokrotnie odznaczony. Członek wielu towarzystw naukowych w kraju i na świecie oraz wielu Rad Naukowych. Od 2000 Członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, od 1986 redaktor naczelny kwartalnika "Polish Polar Research", od 1982 przewodn. rady redakcyjnej serii "Fauna słodkowodna Polski", od 1998 członek rady redakcyjnej kwartalnika „Oceanologia”; 1997-04 delegat narodowy w European Scientific Diving Committee E.S.F., od 1996 z-ca delegata narodowego w Scientific Committee on Antarctic Research. Autor ok. 160 publikacji i ok. 120 haseł encyklopedycznych., kilkudziesięciu recenzji profesur i habilitacji. Wykształcił ponad 100 magistrów, wypromował 9 doktorów nauk biologicznych. Źródła: http://invertebrates.uni.lodz.pl/?page_id=282 http://www.planetaocean.pl/Krzysztof-Jazdzewski.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Ja%C5%BCd%C5%BCewski

inni rozmówcy
Szukaj
zobacz również

Zdjęcie przedstawia drewniane domy tkackie przy ul. Piotrkowskiej pod numerami od 166 do 170. Zdjęcie przekazane przez pana Henryka Ciapczyńskiego.

więcej

Narożną kamienicę Karola Kretschmera wybudowano w roku 1896. Autorem projektu architektonicznego był Franciszek Chełmiński. Budynek wzniesiony został w stylu eklektycznym z ba...

więcej
Logo portalu Miastograf

Logo Stowarzyszenia Topografie Logo Muzeum Miasta Łodzi Logo Narodowego Instytutu Dziedzictwa Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Logo Łódź Kreuje

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa