wspomina

Krzysztof Jażdżewski

ur. 27.11.1938

BIOGRAFIA

Prof. dr hab. Krzysztof Henryk Jażdżewski - Syn znanego archeologa, Konrada Jażdżewskiego. Polski uczony, związany z Katedrą Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ. Specjalista w dziedzinie hydrobiologii i oceanobiologii, szczególnie zajmujący się fauną polarną. Specjalista w zakresie morfologii, taksonomii, biologii i ekologii skorupiaków. Swoje badania skupił przede wszystkim na skorupiakach obunogich (Amphipoda), żyjących w wodach europejskich i w Oceanie Południowym. Szczególnie ceniony za prace poświęcone faunie antarktycznej i gatunkom inwazyjnym w wodach europejskich. Studia biologiczne (1955-60) i od 1960 r. praca na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1983-90 i 1993-94 kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, od 1983 kierownik Zakładu Biologii Polarnej i Oceanobiologii w tej Katedrze, 1981-84 dyrektor Instytutu Biologii Środowiskowej UŁ, 1990-96 prorektor d/s nauki UŁ. 1967: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia i biologia morza), Uniwersytet Łódzki (Malacostraca Zatoki Puckiej) 1975: habilitacja w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia), Uniwersytet Łódzki (Morfologia, taksonomia i występowanie w Polsce kiełży z rodzajów Gammarus Fabr. i Chaetogammarus Mart. (Crustacea, Amphipoda).) Od 1989: profesor zwyczajny. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Zoologii oraz zastępcy przewodniczącego Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk. Uczestnik wielu wypraw naukowych: 1973-74 III Wyprawa Polskich Biologów na Antarktydę, 1975-76 I Polska Antarktyczna Morska Ekspedycja Badawcza, 1978 Ekspedycja Klubu Płetwonurków Tryton pod patronatem UŁ – „Karaiby 78” - Meksyk, Kuba, 1981 międzynarodowa ekspedycja antarktyczna BIOMASS-FIBEX, 1988 XII Polska Wyprawa Antarktyczna do Stacji im. H. Arctowskiego, 1993-94 XVII Polska Wyprawa Antarktyczna do Stacji im. H. Arctowskiego, 1997 Ekspedycja Arktyczna do Kongsfjorden, Spitsbergen, 2003 Ekspedycja Arktyczna do Hornsundu i Kongsfjorden, Spitsbergen, 2007 Polska Ekspedycja Antarktyczna. Za wybitną działalność naukową został wielokrotnie odznaczony. Członek wielu towarzystw naukowych w kraju i na świecie oraz wielu Rad Naukowych. Od 2000 Członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, od 1986 redaktor naczelny kwartalnika "Polish Polar Research", od 1982 przewodn. rady redakcyjnej serii "Fauna słodkowodna Polski", od 1998 członek rady redakcyjnej kwartalnika „Oceanologia”; 1997-04 delegat narodowy w European Scientific Diving Committee E.S.F., od 1996 z-ca delegata narodowego w Scientific Committee on Antarctic Research. Autor ok. 160 publikacji i ok. 120 haseł encyklopedycznych., kilkudziesięciu recenzji profesur i habilitacji. Wykształcił ponad 100 magistrów, wypromował 9 doktorów nauk biologicznych. Źródła: http://invertebrates.uni.lodz.pl/?page_id=282 http://www.planetaocean.pl/Krzysztof-Jazdzewski.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Ja%C5%BCd%C5%BCewski

inni rozmówcy
Szukaj
zobacz również

Widok na narożna kamienicę Kilińskiego /Główna 51(obecnie al. Piłsudskiego 35).

więcej

Budynek ten został zbudowany w 1889 roku. Znajdowały się w nim warsztaty mechaniczne. Dokonywano tutaj napraw na miejscu, które miało duże znaczenie ekonomiczne, czyli brak kosztów transportu, mniejsz...

więcej
Logo portalu Miastograf

Logo Stowarzyszenia Topografie Logo Muzeum Miasta Łodzi Logo Muzeum Historii Polski Logo Patriotyzm Jutra Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Logo Łódź Kreuje

Zrealizowano w ramach stypendium „Aktywność obywatelska” (2015)
Sfinansowano ze Środków MHP w ramach programu Patriotyzm Jutra (2019)
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (2018)