wspomina

Romuald Olaczek

ur. 1934

BIOGRAFIA

Urodzony w 1934. Wcześnie osierocony przez matkę. W czasie wojny stracił ojca w obozie zagłady. Przed końcem wojny rozdzielony z macochą i przyrodnim rodzeństwem. Wiele lat po wojnie odnalazł brata. Po powstaniu warszawskim, które przetrwał na wsi pod Warszawą, dostał się do Łowicza, do swojej babci. Po ukończeniu Liceum pedagogicznego w Łowiczu, podjął studia na Uniwersytecie Łódzkim, na kierunku geografii. Jeszcze przed końcem studiów ożenił się i założył rodzinę. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie geobotaniki i konserwatorskiej ochrony przyrody. Habilitował się w 1972 r. w dziedzinie botaniki. 1983 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Dwukrotnie był kierownikiem katedry i instytutu na UŁ. W 1991 r. założył nowy kierunek studiów: ochrona środowiska (pierwszy kierunek ochrony środowiska w Polsce). Autor lub współautor ok. 360 publikacji naukowych lub popularnonaukowych, projektów jednego parku narodowego i trzech parków krajobrazowych oraz ponad 30 rezerwatów. Członek m.in. Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Państwowej Rady Ochrony Przyrody (we wcześniejszych kadencjach jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji ds. parków narodowych i rezerwatów przyrody). RO jest powszechnie znany i ceniony jako polski przyrodnik i działacz na rzecz ochrony przyrody. Łączy działalność naukową z czynnym zaangażowaniem w zachowanie terenów cennych przyrodniczo, m.in poprzez projektowanie i planowanie obszarów chronionych. Od lat bardzo aktywny w dziedzinie popularyzacji wiedzy przyrodniczej i krajoznawczej, jest autorem m.in. książek poświęconych polskim obszarom chronionym oraz popularnego słownika szkolnego Ochrona przyrody i środowiska. Był głównym inicjatorem wprowadzenia do polskiego prawa i praktyki konserwatorskiej pojęcia użytku ekologicznego.

inni rozmówcy
Szukaj
zobacz również

ul. Zachodnia - przebudowa. Widok od ul. Obrońców Stalingradu w kierunku południowym

więcej

Teatr Narodowy w Łodzi w budowie. Budowa teatru rozpoczęła się w 1949r. – ówcześnie obiekt nazwano Teatrem Narodowym. W 1954 r. uchwałą Prezydium Rady Narodowej przeznaczono budynek na siedzibę Opery ...

więcej
Logo portalu Miastograf

Logo Stowarzyszenia Topografie Logo Muzeum Miasta Łodzi Logo Narodowego Instytutu Dziedzictwa Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Logo Łódź Kreuje

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa