Życie dziełem - wspomnienia łódzkiej inteligencji

O elitach kulturotwórczych Łodzi - przybliżamy postaci, których życie, praca i twórczość były trwale związane z budowaniem kultury miasta

Myśląc o wielkich twórcach kultury związanych z Łodzią zwykliśmy zatrzymywać się na Reymoncie czy Tuwimie nie doceniając tych, którzy z Łodzią związali w całości swoje życie, pracę i twórczość. Chcieliśmy przedstawić postaci trwale związane z Łodzią, budujące jej życie kulturalne latami lecz znane nieraz tylko w wąskich kręgach swojej dziedziny. Twórców kultury postrzega się przy tym często wyłącznie przez pryzmat ich dzieł, projekt jest próbą dotarcia do biografii osadzonych w konkretnych kontekstach i realiach: historycznych, politycznych i życiowych, a wreszcie - w konkretnej przestrzeni miasta.

Nasi rozmówcy:
Piotr Werner - dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny, reżyser radiowy, teatralny i filmowy
Jerzy Weinberg - muzealnik, bibliofil
Piotr Słowikowski - dziennikarz, reżyser filmów dokumentalnych
Leszek Skrzydło - reżyser filmów dokumentalnych
Ewa Nagurska - historyczka filmu, dziennikarka radiowa
Edward Muller - dziennikarz, publicysta, felietonista
Stanisław Gerstenkorn - dyrygent kompozytor
Jerzy Kaźmierczyk - jazzman, autor książki "Były dancingi i grały orkiestry w mieście Łodzi"
Wojciech Król - operator telewizyjny, filmowy i teatru telewizji
Helena Ochocka - redaktorka, scenarzystka, autorka programów telewizyjnych, scenariuszy filmowych
Andrzej Wojciechowski - jazzman, współzałożyciel grupy „Melomani”

Koordynacja: Marta Madejska

Projekt zrealizowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi przy wsparciu Uniwersytetu Łódzkiego

Partnerzy:
Muzeum Miasta Łodzi, Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej (PTHM), Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi

Logo portalu Miastograf

Logo Stowarzyszenia Topografie Logo Muzeum Miasta Łodzi Logo Narodowego Instytutu Dziedzictwa Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Logo Łódź Kreuje

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa