23.07.2019

“Wielki ruch, wielki handel… wielka cisza” - poszukujemy rozmówców

Ilustracja wpisu “Wielki ruch, wielki handel… wielka cisza” - poszukujemy rozmówców

POLTEX, POLMERINO, UNIONTEX, NORBELANA, ESKIMO… to tylko niektóre nazwy łódzkich fabryk włókienniczych funkcjonujących w czasach PRL, dziś już nieistniejących. Stowarzyszenie Topografie rozpoczyna realizację projektu “Wielki ruch, wielki handel… wielka cisza”, którego celem jest przypomnienie i utrwalenie historii największych Zakładów Pracy w powojennej Łodzi.

 Poszukujemy pracowników i pracownic łódzkich zakładów przemysłowych, którzy chcieliby opowiedzieć nam swoje historie.

Ostatnie 70 lat historii łódzkiego przemysłu jest białą plamą w świadomości młodszych pokoleń - także naszej. Brak jest współczesnych historycznych opracowań. Jako pierwsi to zmienimy, prezentując na specjalnie dedykowanej projektowi stronie internetowej efekt kilkumiesięcznej pracy zespołu, który przeanalizuje dostępne dokumenty, prasę, historie mówione oraz inne archiwalia. Już dzisiaj wiemy, że wiele informacji zostało utraconych bezpowrotnie. Dlatego tak ważne są relacje świadków historii, które pozwolą uzupełnić i wzbogacić opowieść o łódzkim przemyśle w czasach PRL i okresie jego likwidacji. Zebrane informacje będą upowszechniane dzięki wykładom i spacerom z przewodnikami oraz byłymi pracownikami i pracowniczkami fabryk.

Ponad 20 lat od upadku wielkich zakładów pracy pamięć o nich stopniowo zanika, w ich miejscu pojawiają się biurowce, osiedla mieszkaniowe, centra handlowe, a czasami po prostu pustka. Chcemy utrwalić głos ostatniego pokolenia pamiętającego specyfikę pracy w fabrykach, relacje między pracownikami i pracowniczkami, kulturę późnego PRL i szczególnie trudny dla Łodzi proces transformacji ustrojowo-gospodarczej.

W odróżnieniu od głosów górników ze Śląska, stoczniowców z Gdańska czy robotników warszawskiego Ursusa, głos łódzkich włókniarek i włókniarzy, tworzących do niedawna drugie największe miasto i największy ośrodek przemysłu tekstylnego w Polsce, nie został jeszcze wystarczająco utrwalony. Ich miejsca pracy wpływały na pojedyncze życiorysy, ale też na kulturę i atmosferę całego miasta. Chcemy przypomnieć o ich wartości dla historii Łodzi.

Kontakty z osobami, które chciałyby opowiedzieć o życiu i pracy w Łodzi w czasach PRL gromadzi Joanna Kocemba-Żebrowska tel.: 731-536-338, mail: joannakocemba@gmail.com  

W szczególności chcialiybśmy posłuchać historii byłych pracowników następujących zakładów:

- POLTEX
- Polmerino
- Uniontex
- Norbelana
- Eskimo
- Fabryka Biedermana/Harnam (Rena Kord)
- WIMA
- Zakłady Przemysłu Wełnianego im 9 Maja
- Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Ludwika Waryńskiego „LODEX”
- Państwowe przedsiębiorstwo dziewiarskie „Olimpia”
- Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. S. Dubois "Polino"
- Państwowe Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego nr 1. FEMINA
- Bistona
- Zakłady Przemysłu Konfekcyjnego Teofilów
- VERA
- Skogar
- Zakłady gumowe Stomil
- JOTES Zak. im. Strzelczyka
- Państwowe Zjednoczone Zakłady Przemysłu Pończoszniczego nr 1 (później zakłady "Iwona")
- Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego im. Pawła Findera (Pafino)
- Próchnik

Projekt został dofinansowany z Programu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski oraz Programu Wkładów Własnych - Urzędu Miasta Łodzi. 
Zdjęcie: Kosma Chodurek, http://totylkozdjecie.pl Miejsce w którym działała Fabryka Norbelana.

05.12.2018

"Z miasta włókniarek" - premiera

Ilustracja wpisu "Z miasta włókniarek" - premiera

Już 16 grudnia 2018 roku o godz. 15 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana odbędzie się premiera reportażu „Z miasta włókniarek” oraz pokaz pracy teatralnej.

Do pracy nad reportażem „Z miasta włókniarek” zostały zaproszone byłe łódzkie włókniarki i włókniarze, pracownicy łódzkiego przemysłu lekkiego, którzy podzielili się z nami swoją historią. W wyniku twórczej pracy, w toku pięciu spotkań warsztatowych, udało się przemyśleć i przedyskutować pomysł na reportaż oraz stworzyć zarys jego scenariusza. Ma on formę wielogłosu, opowiada o różnych aspektach pracy w przemyśle włókienniczym, jego likwidacji, związanej z nią emocjach i o pamięci tamtych wydarzeń.

Zebrane wywiady stały się także punktem wyjścia do kilkumiesięcznej teatralnej pracy warsztatowej łódzkiej młodzieży. Pokaz pracy teatralnej będzie stanowił próbę opisu pogranicza dwóch światów. Minionego i teraźniejszego, młodego i starego oraz dwóch sposobów pojmowania rzeczywistości: pamiętać czy zapomnieć, wiedzieć czy nie wiedzieć, rozumieć czy odrzucać. Światów wzajemnie się przenikających. To próba zbliżenia się do historii poprzez pamięć i niepamięć, doświadczanie, współodczuwanie, snucie i odczytywanie faktów.

 

Twórcy słuchowiska:

Koncepcja i realizacja działania: Izabella Alwingier i Joanna Kocemba-Żebrowska

Produkcja reportażu i muzyka: Piotr Lipski, Vojislav Radojičić

Członkowie grupy warsztatowej: Irena Fabjańska, Marek Gosa, Włodzimierz Kubyszek, Ewa Perlińska, Natalia Surdy, Elżbieta Szubert, Ryszard Tarazewicz

Wypowiedzi: Bogdan Chibowski, Irena Fabjańska, Marek Gosa, Stanisława Hak, Leokadia Kubiak, Włodzimierz Kubyszek, Stanisława Kuligowska, Mirosław Kuligowski, Alina Marchewka, Edward Marchewka, Grażyna Matuszewska, Danuta Narojczuk, Ewa Perlińska, Barbara Supera, Natalia Surdy, Jadwiga Stysińska, Ryszard Tarazewicz, Zbigniew Włodarczyk

Twórcy spektaklu:

Reżyseria i prowadzenie warsztatów: Izabella Alwingier i Ewa Łukasiewicz

Występują: Mariola Dubiel, Agata Ignaczak, Aleksander Myasishchev

Gościnnie: Włodzimierz Kubyszek

-------------------------------------------------------

Projekt dofinansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi

16.11.2018

Najmłodsze pokolenie łodzian opowie o mieście ze swojej perspektywy

Ilustracja wpisu Najmłodsze pokolenie łodzian opowie o mieście ze swojej perspektywy

Wciąż można dołączyć do grupy!

Postaramy się lepiej poznać miasto i nasz do niego stosunek. Spróbujemy wydobyć ukryte w naszej codzienności historie, obrazy i dźwięki, a następnie skonfrontować je z doświadczeniami osób, dla których wciąż żywe są wspomnienia włókienniczej Łodzi. W nawiązaniu do nich, poszukamy śladów przeszłości w otaczającej nas rzeczywistości, nakreślimy wybrane aspekty teraźniejszości oraz, być może, przyszłe perspektywy dla miasta. 

  • W działaniu teatralnym czerpiemy głownie z metody improwizacji oraz storytellingu. 
  • Program zajęć obejmuje elementy: pracy z ciałem, głosem, słowem, dźwiękiem, ruchem, przestrzenią, partnerem, elementami scenografii oraz pracy nad tworzeniem scenicznej wypowiedzi.

Serdecznie zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat i studentów do pracy teatralnej, poprzez którą chcemy pokazać jak wygląda Łódź z perspektywy pokolenia jej najmłodszych mieszkańców. DOŁĄCZAJCIE!

Terminy zajęć:

  • 18. 11 (niedziela) - 12:00-15:30 (3,5 h)
  • 25. 11 (niedziela) - 13:00-15:00 (3 h)
  • 26.11 (poniedziałek)- 16:00-18:00 (2 h)
  • 02.12 (niedziela)- 13.00-16.30 (3,5 h)

+ 2 dodatkowe spotkania (godziny do ustalenia)

  • 14.12 (piątek) - godziny do ustalenia
  • 16.12 (niedziela) - PRÓBA GENERALNA I POKAZ W CENTRUM DIALOGU


Zgłoszenia na zajęcia: i.alwingier@gmail.com, telefonicznie (605 048 040). Prosimy o podanie w treści wiadomości imienia, nazwiska i wieku.

Prowadzenie: Ewa Łukasiewicz (aktorka Teatru Szwalnia, absolwentka PWSFTviT) oraz Izabella Alwingier (animatorka kultury, aktorka IST Teatru Węgajty).

Udział: bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
Miejsce zajęć: do 02.02 włącznie - sala warsztatowa Działu Edukacji w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Piotrkowska 282 (dojazd: 2,3,6,7, 11A, 11B, 14), ostatnie spotkania w Centrum Dialogu (Wojska Polskiego 83)

Organizator: Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
Partnerzy projektu: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Centrum Dialogu 
im. Marka Edelmana w Łodzi, Radio Łódź

Warsztaty odbywają się w ramach projektu: "Utrwalanie pamięci o włókienniczej Łodzi", finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu „Kultura cyfrowa” oraz z konkursu na wkłady własne, realizowanego przez Urząd Miasta Łodzi.

strzałka w lewonowsze starszestrzałka w prawo
Logo portalu Miastograf

Logo Stowarzyszenia Topografie Logo Muzeum Miasta Łodzi Logo Muzeum Historii Polski Logo Patriotyzm Jutra Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Logo Łódź Kreuje

Zrealizowano w ramach stypendium „Aktywność obywatelska” (2015)
Sfinansowano ze Środków MHP w ramach programu Patriotyzm Jutra (2019)
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (2018)