16.11.2018

Najmłodsze pokolenie łodzian opowie o mieście ze swojej perspektywy

Ilustracja wpisu Najmłodsze pokolenie łodzian opowie o mieście ze swojej perspektywy

Wciąż można dołączyć do grupy!

Postaramy się lepiej poznać miasto i nasz do niego stosunek. Spróbujemy wydobyć ukryte w naszej codzienności historie, obrazy i dźwięki, a następnie skonfrontować je z doświadczeniami osób, dla których wciąż żywe są wspomnienia włókienniczej Łodzi. W nawiązaniu do nich, poszukamy śladów przeszłości w otaczającej nas rzeczywistości, nakreślimy wybrane aspekty teraźniejszości oraz, być może, przyszłe perspektywy dla miasta. 

  • W działaniu teatralnym czerpiemy głownie z metody improwizacji oraz storytellingu. 
  • Program zajęć obejmuje elementy: pracy z ciałem, głosem, słowem, dźwiękiem, ruchem, przestrzenią, partnerem, elementami scenografii oraz pracy nad tworzeniem scenicznej wypowiedzi.

Serdecznie zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat i studentów do pracy teatralnej, poprzez którą chcemy pokazać jak wygląda Łódź z perspektywy pokolenia jej najmłodszych mieszkańców. DOŁĄCZAJCIE!

Terminy zajęć:

  • 18. 11 (niedziela) - 12:00-15:30 (3,5 h)
  • 25. 11 (niedziela) - 13:00-15:00 (3 h)
  • 26.11 (poniedziałek)- 16:00-18:00 (2 h)
  • 02.12 (niedziela)- 13.00-16.30 (3,5 h)

+ 2 dodatkowe spotkania (godziny do ustalenia)

  • 14.12 (piątek) - godziny do ustalenia
  • 16.12 (niedziela) - PRÓBA GENERALNA I POKAZ W CENTRUM DIALOGU


Zgłoszenia na zajęcia: i.alwingier@gmail.com, telefonicznie (605 048 040). Prosimy o podanie w treści wiadomości imienia, nazwiska i wieku.

Prowadzenie: Ewa Łukasiewicz (aktorka Teatru Szwalnia, absolwentka PWSFTviT) oraz Izabella Alwingier (animatorka kultury, aktorka IST Teatru Węgajty).

Udział: bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
Miejsce zajęć: do 02.02 włącznie - sala warsztatowa Działu Edukacji w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Piotrkowska 282 (dojazd: 2,3,6,7, 11A, 11B, 14), ostatnie spotkania w Centrum Dialogu (Wojska Polskiego 83)

Organizator: Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
Partnerzy projektu: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Centrum Dialogu 
im. Marka Edelmana w Łodzi, Radio Łódź

Warsztaty odbywają się w ramach projektu: "Utrwalanie pamięci o włókienniczej Łodzi", finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu „Kultura cyfrowa” oraz z konkursu na wkłady własne, realizowanego przez Urząd Miasta Łodzi.

komentarze
Logo portalu Miastograf

Logo MobileMS Logo Stowarzyszenia Topografie Logo Muzeum Miasta Łodzi Logo Muzeum Historii Polski Logo Patriotyzm Jutra Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano w ramach stypendium „Aktywność obywatelska” (2015)
Sfinansowano ze Środków MHP w ramach programu Patriotyzm Jutra (2016)